начало за нас мнения контакти
  общината местоположение структура фото галерия новини  
 
Директории
История
Население
Инфра структура
Селско стопанство
Бизнес и икономика
Отдих и туризъм
Наука и образование
Култура
Здравеопазване
Спорт и почивка
Банково дело
Услуги
Компютри и интернет
Медии
Магазини
Заведения
Хотели
Транспортна дейност
Развлечения
Разни други
 
Местността

Местните севлиевски историци и краеведи (от по-старото поколение) като Никифор Ганев, който още през 1925 г. издава книгата "Страници от историята на град Севлиево"; Васил Беязов; проф. Харапан Вълчанов и др.са единодушни
 за възникването на града през XV век Те го свързват с турската колонизация по нашите земи Никифор Ганев прави описание на старите крепости около града, но е сигурен, че до идването на турците на мястото на Севлиево не е имало старо селище Относно името му надделява мнение¬то, че е от староперсииското Серви
През 1959 година професор Николай Ковачев публикува "Един неизвестен надпис от Батошевския манастир"1. Надписът дава информация за селищата и майсторите строители на манастирската църква през средновековието "Съгради този храм Гено от Хотел, Петър от Търнов, лято 67 " Според проф. Н Ковачев, надписът не е излязъл от придворната канцелария, а е написан на почти говорим език от недостатъчно образован граматик.
Името на средновековното селище Хотел е старинно славянско лично име. Вероятно названието на средновековния град е на името на страейшина, управител, княз или болярин Хотел.По-късно чрез наставка "ец" е субстантивирало в Хотелец. Названието "Хотелец" според фонечичните закони на турския език правилно се предава като "Хоталич" Това е единственият средновековен извор за съществуването на този град.

Още за Севлиево

Севлиевската планина, популярна като Крушевски баир, затваря плодородното севлиевско поле от север. Най-високите й части достигат до 550 м надморска височина. В най-западната част река Росица е пробила и изтича в красив пролом. Тук на десния бряг се издига възвишение, наричано Калето, с надморска височина 486 м. От него се открива красива гледка към цялото севлиевско поле, Балкана на юг, Витата стена на изток, възвишенията на запад. Теренът е обрасъл с тънкостеблена дъбова и габърова гора, както и с ниски бодливи храсти. Растителността не е успяла да заличи останките от каменни градежи на хоросанов разтвор, главно отбранителни съоръжения, разкопавани от иманяри. На базата на откритите по терена монети и керамика, обектът беше зарегистриран в списъка на археологическите обекти в района като ранновизантийски и средновековен с местно значение, свързан с второстепенен античен път по долината на река Росица с отклонение от централните пътища на юг от Никополис ад Иструм.

 

повече

Средновековен град "Хоталич"

История на Севлиево

Град Севлиево възниква като административен, военностратегически и стопански център на района през Х век. На естествено укрепено място, на 3 км северозападно от днешния град, е построена мощна отбранителна крепост, около която се обособява голям за времето си средновековен град с изградена инфраструктура, с четири квартала, две еднокорабни църкви, работилници за обработка на метал и керамика. Градът просъществува до края на ХVІІ век, макар че крепостта е разрушена при превземането на земите ни от османските турци в края на ХІV век. Постепенно неговите стопански и административни функции са иззети от сегашното селище, наричано в началото Селви, Серви, Севлиова. От втората половина на ХVІІІ век Севлиево се утвърждава като център на турска административна кааза (околия) от 50 селища със силно развито занаятчийство - обработка на кожи, шиене на горни дрехи, обработка на метали, дърводелство. През 1834 г. е обновена старата църква от ХVІІ век с прекрасен резбован олтар, а през 1846 г. е открито едно от първите в страната светски училища, дарение от видния севлиевец възрожденец Хаджи Стоян Николов.
В началото на 70-те години градът става център на организирано движение за национално освобождение – Васил Левски създава тук първия революционен комитет. След неговото залавяне и обесване последователите му организират втори комитет, който подготвя Априлското въстание в Севлиевския край. От 1 до 11 май в Балкана се водят сражения между въстаниците и турската войска - башибозук и низами. Изгорени и разграбени са четири големи села, десетки махали, загиват над 300 души - мъже, жени и деца.
Осем от ръководителите на въстанието са обесени на Севлиевския площад. През 1894 година на това място признателните съратници и потомци издигат величествен паметник.
Хората от този край винаги са се отличавали с практичност и предприемчивост. Още преди хиляда години те са съградили на най-подходящото за отбрана място каменен град с мощна крепост, наречен Хоталич -предшественикът на днешно Севлиево. Войните от крепостта охранявали подстъпите към Царевград Търнов и пазели мирния труд на ковачи, оръжейници, грънчари, ловци, земеделци. Запазените до днес предмети на бита, оръжие и оръдия на труда показват завидно майсторство и усет към полезното и красивото. Седемстотин години е просъществувал Хоталич докато функциите му се поемат от Селви - Севлиево.
Българската общност във възрожденско Севлиево ориентира своите интереси към занаятите и търговията и в първата половина на XIX век постепенно завоюва водещи позиции в тях. Работилниците за обработка на кожи - табаханите, които дават прехрана на половината град, стават собственост на българи и тяхната продукция вече се продава не само в пределите на Османската империя, а тръгва към Европа: Виена, Лайпциг, Дубровник, Париж ... Врати отварят стотици дюкянчета, в които от сутрин до вечер се трудят майстори абаджии, ковачи, бакърджии, златари. Те трябва да изхранват многобройна челяд, но и да отделят средства за общото, за българското.
През 1834 год. е обновена старата църква "Свети Пророк Илия" и в нея най-добрите тревненски резбари и зографи сътворяват прекрасен олтар. Две години по-късно, пак с парите и труда на севлиевци е възстановен средновековния ставропигиален манастир "Успение Пресветия Богородици" край с.Батошево. Но във възрожденската история на града остава ненадминато делото на Хаджи Стоян Николов - виден занаятчия и търговец. Повече от 60000 гроша отсобствените си средства той отделя за построяване, обзавеждане и издръжка на първото в града светско училище. В него за пръв учител е назначен Петко Рачев Славейков - и до края на живота си този патриарх на Българската литература запазва обичта към хората от Севлиево.

 

повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

идеята |  контакти | мнения | карта на сайта  | реклама

Местността

Благоприятните климатични и почвени условия по долините на реките Росица и Видима още в най-дълбока древност дали възможност за трайно заселване в днешното Севлиевско поле За това свидетелстват многобройните тракийски поселения, надгробни могили и некрополи, а така също и средновековни селища и крепости Стратегическото място на района в Централна Северна България било оценено още от ранновизантийските военни стратези. На почти всички по-важни, естествено укрепени и трудно достъпни места, както и на проходите към Централна Стара планина са издигнати крепости, за да спрат нашествието на варварските племена, които започнали да нахлуват във византийските предели
През средновековието тези крепости са възстановени, някои били разширени и използвани до унищожаването им от турците.

повече

 

Хоталич

Такъв голям град с крепост, издигната на стратегическо място, единствена охраняваща пътя, навлизащ в Севлиевското поле от север, заемаща централно място спрямо крепостите, разположени на север и юг, стояща между средновековните градове Търново и Ловеч, и най-близо до днешния град, може да бъде само Хоталич - административен център на района през средновековието и Севлиевска кааза в турското административно устройство.

повече

 

Севлиево в народната памет

Духовното наследство на едно населено място- песни, поговорки, пословици- в някои случаи отразяват реални исторически събития и личности.
От представеното в следващите страници може да се състави една сравнително пълна картина за развитието на нашия град през последните хиляда години. Тя се свежда до следното:

повече

 

 

zarabovwebstudio@2005