начало за нас мнения контакти
  общината местоположение структура фото галерия новини  
   
Директории
История
Население
Инфра структура
Селско стопанство
Бизнес и икономика
Отдих и туризъм
Наука и образование
Култура
Здравеопазване
Спорт и почивка
Банково дело
Услуги
Компютри и интернет
Медии
Магазини
Заведения
Хотели
Транспортна дейност
Развлечения
Разни други
 
Градове


Градовете са като хората - имат свой външен облик и свой характер, свое минало, настояще и бъдеще. В Севлиево тези черти на много места се сливат и преплитат - навиците и традициите на севлиевци определят външния облик на града, минало и настояще съжителстват в хармония, а бъдещето вече прозира в общата картина, която се нарича "Градът край Росица".

С. Сенник
Домът на световно известния спортист-борец Дончо Колев Тревненски - Дан Колов се намира в с. Сенник, Севлиевска община, на 9 км. югозападно от Севлиево. Достига се по третокласен асфалтиран път. В дома е експонирана музейна сбирка за живота и спортната кариера на Дан Колов с оригинални документи и вещи. В близост е неговият паметник .
 

Анкета

Посещавали ли сте град Севлиево?
да
не
понякога
редовно
Вижте резултатите

 
Мемориален комплекс

"Граднишки Боаз"
Намира се в тесен планински проход на р. Боазка на юг от Севлиево, на 24 км. от града и на 4 км. югоизточно от с. Боаза, Севлиевска община.Достига се по асфалтиран третокласен път. Мемориалът се състои от два паметника - “старият“ от 90-те години на ХІХ в. и “новият “ - от 70-те години на 20 век и мемориална чешма, построена през 50-те години на ХХ век. Трите обекта са в непосредствена близост и отбелязват мястото, където през м. май 1876 год. са водени шестдневни сражения между въстаниците от Севлиевския край, подкрепяни от габровската чета на Цанко Дюстабанов и башибозушки части от Севлиевско и Ловешко. Ежегодно на 13 май тук се провежда голям народен събор в памет на загиналите въстаници. Може да бъде включен в туристическите маршрути.
 

 
Светилище "Гаази Баба"
Мюсюлманско светилище
Намира се на 8 км западно от Севлиево, на височината “Текето “, до с. Ряховците. Достига се по 5 км. асфалтиран второкласен път, 3 км. черен път с голям наклон. Достъпен за автомобили. Ежегодно през м. юни се провежда голямо тържество с участие на населението от околните села и града. През последните години на тържествата присъстват представители на мюфтийството и консулствата на Република Турция у нас. Мюсюлманско светилище “ Гаази баба теке “ е свързано с легендата за смъртта на един от братята Демир, гробница / тюрбе / със саркофаг. Околната гора е забранена за сеч под страх от възмездие. Възможност за посещение от м. април до м. октомври .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Севлиево

Природата на Севлиевския край представя в умален мащаб всички природни дадености, с които е надарена България. Фактът, че нямаме море, се компенсира с "малкото море" - язовир "Александър Стамболийски". Със своята дължина от 18 км той предоставя всички възможности за ветроходство, гребни и водомоторни спортове, риболов, плаж. Но това е само един щрих от палитрата на богатия ресурс, разположен на едно разстояние от 70 км по оста север - юг и малко повече от 40 км по оста изток - запад.
Хълмистата равнина, която започва на север от Севлиевското поле, е част от Дунавската равнина. Тук вирее прочутата гъмза, която дава едно от най-хубавите вина на нашата страна. В село Крамолин работи винарската изба "Виненка". Тук посетителите могат да дегустират младо и отлежало вино и гроздова ракия, към които има богата гама от местни традиционни мезета.
Реките Росица и Видима, които се сливат непосредствено над Севлиево, изобилстват с риба: мрена, кефал, каракуда, уклей. Любители на спортния риболов от цялата област могат за намерят тук приятна отмора и много емоции.
Високият Балкан, в който влиза и част от Националния парк "Централен Балкан", е един огромен биорезерват. Флората и фауната дават пълна представа за разнообразието от дървета, храсти, треви,билки, насекоми, птици и бозайници, които могат да се срещнат в*» европейския климатичен пояс. Някои от тях са вписани в Червената книга на защитените видове. Не е изключение туристите, които харесват пешеходния туризъм, да попаднат на стадо диви свине, да видят отдалече сърни и благородни елени, а защо не и господарят на планината - кафявата мечка.
За тези, които търсят красотата и спокойствието на планинските хижи, са отворени целогодишно вратите на хижа "Мазалат". Построена на самото било на планината под едноименния връх, тя е удобна изходна точка за преходи към старопланинския първенец - връх Ботев, към природния феномен Пеещи скали или просто място за отмора край камината.
Севлиевската планина, популярна като Крушевски баир, затваря плодородното севлиевско поле от север. Най-високите й части достигат до 550 м надморска височина. В най-западната част река Росица е пробила и изтича в красив пролом. Тук на десния бряг се издига възвишение, наричано Калето, с надморска височина 486 м. От него се открива красива гледка към цялото севлиевско поле, Балкана на юг, Витата стена на изток, възвишенията на запад. Теренът е обрасъл с тънкостеблена дъбова и габърова гора, както и с ниски бодливи храсти. Растителността не е успяла да заличи останките от каменни градежи на хоросанов разтвор, главно отбранителни съоръжения, разкопавани от иманяри. На базата на откритите по терена монети и керамика, обектът беше зарегистриран в списъка на археологическите обекти в района като ранновизантийски и средновековен с местно значение, свързан с второстепенен античен път по долината на река Росица с отклонение от централните пътища на юг от Никополис ад Иструм.

 

Национален парк "Централен Балкан"

Защитена територия със световна значимостза опазването на биологичното разнообразие,център на ендемизъм и продължаващи процесина видообразуване, уникален комплекс от хабитати и убежища навидове с висока консервационна значимост,най - големите по площ защитени вековни букови гори в Европа, изключително важен елемент от общо -европейската екологична мрежа. Представителни за Европа екосистеми и впечатлява с удивително многообразие на живи форми  Тук се срещат над половината от растителните видове на България, близо две трети от лековитите й билки и 11 вида растения, които не можете да видите никъде другаде по света.
Паркът дава последно убежище на най-величествените символи на родната и европейска природа – вълк, мечка, дива коза, благороден елен, царскиорел. Приютява над 120 вида птици.  Световно застрашени и биомно ограничени видове живеят в планината
Непристъпните скални масиви, каньони и ждрела, шеметните водопади и страховити бездни са сред най-характерните пейзажи в тази част на Балкана.

повече

 

Туристическа хижа "Мазалат"

Разположена е в централната част на НП "Централен балкан" близо да билото на планината, в местността "Червена локва". Надморската и височина е 1550м.
До хижа "Мазалат" може да се стигне от изходните пунктове:
летовище Лъгът - 3 часа по маркиран пешеходен маршрут
хижа "Тъжа" - 4 часа по маркиран пешеходен маршрут
хижа "Узана" - 4 часа по маркиран пешеходен маршрут
от летовище Лъгът може да се стигне до хижата и с високопроходим автомобилен транспорт
Хижата разполага с 66 легла. По предварителна заявка заявка осигурява топла храна.
 

повече

 

База за отдих и спорт
Микроязовир на 10 км. източно от Севлиево, край шосето София-Варна. Има масивни бунгала с възможност за престой на 30 души. Ресторант - традиционна европейскакухня. Възможности за спортен риболов-шаран, бяла риба, щука.
Подходящи места за любителите на водомоторни спортове и спортен риболов са
почивната база на язовир Александър Стамболийски край с. Младен - на 22 км
северно от града, и Богатовският язовир. На 5 км югоизточно от града се намира
почивната база в местността Багдалата – с естествена липова гора и дивечов
резерват. Не бива да се пренебрегва възможността за високопланински туризъм къмнай-високия връх на Стара планина - Ботев (2921 м), с изходни бази почивната
станция в Лъгът и гр. Априлци.
Средновековен град-крепост
Предшественик на днешния град. Локализиран е на 4 км. северозападно от Севлиево над пролома на р. Росица върху естествено укрепен хълм. Възникнал е през V-VІ век като ранно византийска крепост и селище, а през Х век е възстановен и е просъществувал до края на ХVІІ век. Състои се от укрепен външен град с четири квартала, две църкви, работилници - всички масивни каменни постройки. Цитаделата е била обградена с каменни стени, някои от които са запазени до височина над 3 м, отбранителни кули и пет порти. Във вътрешността на крепостта са запазени болярското жилище, малка семейна болярска църква, казармени и складови помещения.
Обектът се разкрива вече в продължение на 22 години, стопанисва се от Историческия музей в гр.Севлиево. Запазен е в много добро състояние и се посещава ежегодно от хиляди посетители. Обявен е от НСОПК при МК за археологически обект с национално значение /решение № 2.2/29.04.94 г.
 

повече

 

База за отдих  и спорт

База за отдих и спорт на язовир "Александър Стамболийски"
Това е първият голям язовир в България. Началото му започва на 3 км. от западния край на гр. Севлиево, а стената му е край с. Горско Калугерово, Сухиндолска община. Общата му дължина е 18 км. Бази за отдих и водни спортове има построени в района на с. Младен, Севлиевска община, на десния бряг на язовира на 1 км. от стената. Дава възможност за краткотраен и по-продължителен отдих с практикуване на риболов - шаран, каракда, бяла риба, сом, щука, гребни и ветроходни лодки, сърф и водни ски. До базите води 22 километров четвъртокласен асфалтиран път през красива местност. Водоснабдяване и електрификация. Легловата база е ведомствена на различни фирми с възможности за договаряне. Не е осигурено снабдяване с хранителни продукти.
 

 

идеята |  контакти | другите за нас | карта на сайта  | реклама

Информация за вас


Административни услуги
Услуги - служба "ГРАО"
Дирекция "Териториално и селищно устройство"
Дирекция "Общинска собственост"
Дирекция "Социални и стопански дейности"
Други дейности
 

 Необходими връзки

Пожарна
Полиция
Бърза мед. помощ
Лекарски кабинети
Пътна помощ
Таксита
Хотели
Ресторанти
Музикални клубове
Юридически услуги
Работа търси-предлага
Българи в чужбина
Горещи новини
Обяви

 
Още за Севлиево

Община Севлиево-официална страница
Младежка организация
Районен съд Севлиево
Календар
Тел. указател
Речник
Данъци
Вестник "Форум"
Тото
Туризъм
Зодиак
Игри

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    zarabovwebstudio@2005