начало за нас мнения контакти
  общината местоположение структура фото галерия новини  
   
Директории
История
Население
Инфра структура
Селско стопанство
Бизнес и икономика
Отдих и туризъм
Наука и образование
Култура
Здравеопазване
Спорт и почивка
Банково дело
Услуги
Компютри и интернет
Медии
Магазини
Заведения
Хотели
Транспортна дейност
Развлечения
Разни други
 
Градове


Градовете са като хората - имат свой външен облик и свой характер, свое минало, настояще и бъдеще. В Севлиево тези черти на много места се сливат и преплитат - навиците и традициите на севлиевци определят външния облик на града, минало и настояще съжителстват в хармония, а бъдещето вече прозира в общата картина, която се нарича "Градът край Росица".

Ние знаем, че

Просперитета на един град зависи изцяло от населението му. Севлиево е ярък пример за успешно приложен модел на управление и желание за по добър живот от гражданите.  Гордеем се с постигнатото от нас и се надяваме при вашето посещение да останете наистина доволни.

Анкета

Посещавали ли сте град Севлиево?
да
не
понякога
редовно
Вижте резултатите
 
Реклама
 
Ние знаем. че...

Да бъдеш информиран в съвременният живот е неоценимо предимство...

повече

Духов оркестър "Севлиево"

Традиция,
която се превръща в емблема за един град

Духовата музика на един град – тя определя самочувствието, създава настроението на неговите граждани, спомага за естетическото и музикално възпитание.
Годината 1884 става рожденна дата за духовата музика в гр.Севлиево. Тогава към 14-та пехотна дивизия се сформира първия в града духов оркестър с капелмайстор руснак. Това важно музикално събитие става няколко години след появата на духовите оркестри в България. Севлиево е един от първите градове, в които зазвучават изпълнения на духови музикални инстументи.
Военните духови оркестри изиграват съществена роля в музикалната история на града. Участват във всички мероприятия, организирани от градската управа. Приемат се спонтанно и възторжено и скоро стават необходими и обичани от населението. Но тяхното пребиваване в града не е постоянно и когато те се разформират севлиевци чувстват една празнина, която с много усилия, ентусиазъм и вдъхновение, и с малко налични средства създават малки цивилни състави.
За това в богатата история на духовата музика в гр.Севлиево, често се редуват прояви на военни и цивилни духови оркестри.
Няколко години след първата музикална изява, група местни музиканти образуват малък цивилен духов оркестър за обслужване нуждите на града при сватби, градски тържества и др. Оркестърът е наречен “Арфа”, а през 1907г. в Севлиево е дислоциран  9-ти артилерийски полк, като към него е сформиран духов оркестър в малък състав без капелмайстор.
1920г. – полага се началото на малък цивилен духов оркестър в състав от 6 души.
1921г. – в града пристига руският Дроздовски полк с много добър духов оркестър под ръководството на капелмайстора капитан Дубатов. Оркестърът свири на тържества, сватби, погребения и всички празници. След две години през 1923г. Дроздовският полк е разпуснат, а заеднос него и оркестърът.
1924г. – в града пристига от Разград 8-ми конен полк, придружен от извънщатния духов оркестър с диригент Александър Брендеев – руснак. При първоначалния си състав този оркестър работи до 1927г., когато за капелмайстор е назначен Димитър К. Божинов от Севлиево, завършил музикално образование. Със съдействието на държавните учреждения и градския общински съвет, оркестърът е попълнен и започва концертна дейност. За доста кратък срок той се изравнява по художествено равнище с редица оркестри от страната, които имат по-дългогодишна изпълнителска дейност.
1928г. – образува се първия ученически духов оркестър с диригрнт Стефан Хаджийонков /учител по музика, завършил музикално образование в София/ и помощник диригент Димитър Костов, заменен по-късно от Асен Попиванов. Благодарение на ентосиазма и желанието за публична изява на учениците, оркестърът подготвя богата програма, с която излиза на празници, манифестации и др. културни мероприятия в града. Две години по-късно изнасят концерти в Севлиево, Сухиндол, Павликени и Дряново на добро художествено и изпълнителско ниво. Оркестърът просъществува до 1944г.
Нуждата от граждански духов оркестър подтиква група младежи, обичащи музиката, да предложат на ръководството на музикално ружество “Лира” да им окаже съдействие за създаването на духов оркестър към дружеството. Вземат инструменти от 9-ти артилерийски полк и оркестърът се сформира с диригент Нягол Цанков. Музика “Лира” – така се нарича този оркестър, учасва във всички тържества, утра и вечеринки и свири в цялата севлиевска околия. Прекратява съществуването си през месец юни 1935г., но любовта към музиката остава в сърцата на музикантите и севлиевската общественост.
От 1-ви юли 1935г. към 9-ти артилерийски полк се сформира духов оркестър. За капелмайстор е назначен Иван Георгиев от София. Той се включва в музикалния живот на Севлиево като продължава традициите да се изнасят концерти на открито, подпомага дейността на дружество “Лира” и Читалище “Развитие”. По-късни като диригенти на този състав работят последователно Иван Маринов и Атанас Свиларов.
 През 1946г. се създава отново духов оркестър към Гимназията. За ръководител е назначен Иван Овчаров, дългогодишен музикант във военния духов оркестър. През 1947г. оркестърът започва да участва в живота на училището и града, дори замества военната музика при манифестации. Към 1955г. на ученическият духов оркестър е назначен за ръководител Васил Маринов – гимназиален учител по пеене и музика, а от 1959г. - Димитър Лалов – също учител по пеене и музика.
1958г. – в града пристига Никополският пехотен полк със свой духов оркестър с диригент Икономов и Станев, но скоро бива преместен и Севлиево остава без духова музика.
Градският общински народен съвет превлича музиканти и с решение от 1 юли 1960 г. сформира духов оркестър в състав от 20 души под диригентството на Димитър Вутов Лалов, учител по музика при Политехничесла Гимназия “Цвятко Ганев” /днес СОУ “В.Левски”/ и оркестранти:

1.Димитър Костов        - флигорна
2.Георги Жаров            - флигорна
3.Михаил Ненов           - флигорна
4.Тотъо Горалов           - флигорна
5.Костадин Цонев        - кларинет
6.Стефан Тончев          - кларинет
7.Петър Лалев              - кларинет
8. Матей Иванов          - басфлигорна
9.Стефан Сапарев        - баритон
10.Донъо Денков         - тромбон
11.Йосиф Джантов      - валдхорна
12.Косъо Драгоев        - валдхорна
13.Тодор Николов       - бас
14.Георги Апостолов  - бас
15.Янчо Кръчков         - голям барабан
16.Иван Овчаров         - малък барабан
 През следващите години състава има многобройни концертни изяви, участия в тържества, манифестации, с които печели обичта и признателността на севлиевци и региона. Утвърден като художествено-творчески колектив от 1972г. е щатен към Общинския съвет за култура. Негови диригенти са Димитър Костов, а в последствие Петър Кофетаров от Габрово.
Оркестъра е участвал в тържествения парад в София по случай “100 години духови оркестри в България”, празници на духовите оркестри в Ботевград и Националния преглед на професионалните граждански духови оркестри в Кърджали. Като солисти са гостували: проф.Сава Димитров – кларинет, Еми Бехар, Борис Неделчев и Деляна Мичева – пиано, Мисак Годжикян и Веселин Тончев – фагот.
През 1984г. – поради високата средна възраст на оркестрантите от оркестъра – Общинския съвет за култура, под председателството на Пеньо Николов, взема решение за съзадаване на ученически духов оркестър, в който да се подготвят бъдещи кадри. За ръководител и диригент е привлечен Ангел Ангелски, до тогава диригент в Троян. На базата на доброто сътрудничество между Община Севлиево и Чхословашкият културен институт, бяха закупени два непълни комплекта духови музикални инструменти. Към Читалище “Развитие” се ссъздаде школа за обучение по духови и ударни инструменти, като бяха разкрити класове по различните инструменти със следните преподаватели :
Ангел Ангелски – цугтромбон, баритон и туба
Христо Василев – кларинет и саксофон
Виталий Щерн – тромпет, алтхорна и ударни инструменти
Йордан Димитров – тромпет и валдхорна
Милена Иванова – флейта
За няколко месецца активна и напрегната работа с голямо съдействие от страна на отдел “Култура” и отдел “Просвета” на Общината, ръковосдтвото на ЕСПУ “Цвятко Ганев” /днес СОУ “В.Левски”/ с директор по това време Теофан Генов беше сформиран Детско-юношески духав оркестър, а към него бе създаден Мажоретен състав с ръководител Маргарита Петева – преподавател по физически възпитание в ЕСПУ “Цвятко Ганев”. Хореограф на този състав беше Милен Рачев от Русе.
На 24-ти май 1985г. за първи път се представиха оркестъра и мажоретния състав с композиция върху три марша – диригент Ангел Ангелски. Оркестъра включваше 43 деца-оркестранти , а Мажоретния състав 27 момичета, които бяха облечени в красиви униформи. Общинското ръководство и гаржданството дадоха много добра оценка за извършената работа и от този ден работата на духовия оркестър се постави на друга основа.
От 1985г. за диригент на градския духов оркестър е назначен Ангел Ангелски. Още същата година бе организирано честване “25 години от създаването на оркестъра” с голям концерт в залата на Читалище “Развитие” с много гости от страната. На този концерт на оркестъра бе връчен орден “Кирил и Методий” ІІ степен.
Школата за обучение по духови и ударни инструменти продължи да се развива, като през следващите години преподаватели са били и :
Владимир Кънев – фагот и ударни инструменти
Веска Маринова – цугтромбон и туба
Пламен Драшков – кларинет и саксофон
Стилиян Коев – тромпет
Георги Донев от В.Търново – цугтромбон и туба
Драгомир Драганов от В.Търново – валдхорна
Ваня Острева – флейта
Христо Студентков от Плевен – обой
Станчо Кукудов от Габрово – ударни инструменти
Радинка Иванова – цугтромбон и туба
Ръководители на Мажоретния състав са били :
Пепа Генчева
Павлина Желева
Постановки са поставяли хореографите:
Милен Рачев от Русе
Найден Шулеков от София
Росен Методиев от Бургас
Без да жалят сили ръководители и преподаватели бързо подготвят различни програми на организирани творчески лагери и със организационната подкрепа от страна на Ваня Ангелска, по това време директор на Детската школа по изкуствата към Читалище “Развитие”, не закъсняха и ангажиментите на колектива. Освен постоянните участия в Севлиево и Общината, още следващата 1986 година оркестъра получи покана за участе в Празниците на младежките духови оркестри във Велинград, участва в Прегледите на седми републикански фестивал на любителското художествено творчество в Габрово и Ловеч.
1987г. – участват в Първото надсвирване на младежки духови оркестри в гр.Вършец, където професионалното жури му присъди Първа награда, а маестро Ангел Ангелски, удостои с наградата за най-добър млад диригент.
Следват концерти в Габрово, Попово, Търговище, гр.Бяла /Русенско/, покана за участе в новогодишната програма на Българската Национална Телевизия. Снимките бяха направени в зала “Фествална” гр.София.
1988г. – учатие в Празниците на духовите оркестри в Ботевград и посрещане на дипломатическия корпус. Участие в Международните празници на духовите оркестри Велинград. Участе в Празниците на духовите оркестри в Севлиево.
1889г. – Участие в Международния конкурс за духови оркестри гр.Ястжембие – Полша. Участваха оркестри от 12 държави. Оркестъра спечели Втора награда в конкурсната програма и втора награда в конкурсния дефилир съвместно с част от мажоретния състав и е първият български оркестър награден на този конкурс. Същата година реализира успешно концертно турне в гр.Глайсдорф и гр.Грац в Австрия. Част от мажоретния състав участваха в Световния конкурс за мажоретки в гр.Нагоя – Япония, от където донесоха Специалната награда на публиката.
1990-1991г. – концерти в Михайловград /Монтана/, Карлово, Казанлък, Балчик, Албена, Велинград.
1991г. представиха България на Международния фестивал “ЕВРОФАНФАРИ” гр.Вилфранж дьо Руерг – Франция, който се проведе под патронажа на Жак Делор – председател на Европейската комисия. Във фестивала участваха оркестри от 26 европейски страни.
През 1992г. ръководството на Читалища “Развитие” взе решение поради финансови затруднения да преустанови дейността на Школата за обучение по духови и ударни инструменти.
През 1993г. оркестърът участва в международния фестивал в гр.Памие – Франция. След завръщане от турнето участва в откриването на Световно първенство по ханбал в Габрово и Детско – юношеският духов оркестър преустанови своята дейност.
По решение на Изпълнителния комитет на Общински Народен Съвет гр.Севлиево и съорганизатор Съюзът на българските музикални и танцови дейци във връзка с отбелязване на 100 годишнината от първите организирани изяви на духов оркестър в града да се създадат Празници на духовите оркестри, които да се провеждат през година в рамките на Севлиевския есенен панаир.
През 1986г. се проведоха Преглед на професионалните духови оркестри в гр.Сливен, организиран от Комитета за култура и Съюза на българските музикални и танцови дейци, на който преглед оркестъра отбеляза много добро представяне според оценката на журито.
Празници на духовите оркестри “Севлиево’86” – участваха Централния духов оркестър на Българската Народна Армия, оркестри от В.Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево и детско-юношеските духови оркестъри с мажоретни състави от Севлиево и Велинград. Репортажи от Празниците се излъчваха по Българската Национална Телевизия и Българското Национално Радио.
От 1989г. по предложение на Ангел Ангелски в ЕСПУ “Цв. Ганев”/днес СОУ “В. Левски”/ беше създадена паралелка с усилено изучаване на музика. В нея отиваха да учат деца от Детско – юношеският духов оркестър, като по този начин се изгради система за обучение на музиканти. /Школа за обучение по духови и ударни инструменти ,музикална паралелка за Средно образувание и Детско–юношески духов оркестър ./ Музикалната паралелка просъществува до 1995г. В нея се обучиха много музиканти, 6 от които продължиха във висше музикално училище, а други започнаха работа в Духовия оркестър като оркестранти.
До 1990г. към ч-ще “Развитие” работеше Естраден оркестър в състав от 5 души. Със започване на демократичните промени тяхното съществуване беше застрашено.Тогава, по предложение на А. Ангелски, Естрадният оркестър беше прехвърлен с щата и инструментариума към Духовия оркестър като от двата колектива се образува Естрадно – духов оркестър “Севлиево”. Тази форма се оказа много актуална, поради това, че дава възможност за широко жанрово разнообразие. По този начин оркестърът изгради свой собствен звук и стил.
Репертоарът на оркестъра включва от традиционните маршове и пиеси за духов оркестър до стандарти от джаза, както и от обработените фолклорни песни до изпълнения от мюзикъли, оперети и популярната музика.
През 1994г. оркестърът записа за Българското национално радио 40 минутна програма от обработени песни специално за оркестъра и солистите Христина Ботева и Пламен Драшков, анжиментите са на Христо Тонев, Христифор Раданов и Ангел Ангелски, както и сюита от стари градски песни, обработена от Доцо Вътков със солисти Нора Николаева и Митко Филипов.
През 2001г. същите песни бяха филмирани от БНТ в два филма в предаването “От дума на дума”.
От 2000г. към оркестъра работят и Младежка формация за бек-граунд вокали с вокален педагог Ваня Ангелска, както и балетна формация “Танц студио-S” с ръководител Нели Ханчева.
Особено ползотворно е сътрудничеството с композитора Жул Леви, който е и автор на музикалната емблема на Севлиево, песента “Бунтовен град на горди възрожденци” по текст на поета Петко Братинов. Маестро Жул Леви е направил много обработки и аранжименти специално за оркестъра, солистите и бек-граунд формацията, които допринесоха най-много за изграждането на собствен стил и звучност.
В този разширен състав са изнасяни концерти в София, Варна, Бургас, В. Търново, Ловеч, Габрово, Сливен, Ботевград, гр. Бяла, Велинград, Троян, Дряново, Котел, Априлци, Казанлък, Карлов, Оряхово и всички населени места на Община Севлиево.
Незабравими ще останат концертите в София:
- в Сатиричния театър по случай 80 годишнината на актрисата Стоянка Мутафова;
- в зала “Света София” по случай 100 год. от създаването на СБМТД – концерт , съвместно с Камерен ансамбъл “Софийски солисти”, “Мистерия на българските гласове”, “Колегиум музикум – Банкя” и хор “Христина Морфова”;
- в зала 2 на НДК - самостоятелен концер за Севлиевското землячество;
- участие в Националния фестивала на духовите оркестри “Пролетна фиеста”, на който оркестъра получи специалната награда на Столична община.
- Получил е наградите на:
 Община Сливен на фестивала за духови оркестри в гр Сливен през 2005г.;
 Наградата на Националния център за музика и танц при Министерството на културата на последния Национален преглед на професионалните духови оркестри;
 Призовете на Празниците на гр.Оряхово, посветени на Дико Илиев – 2005 и 2006 г.
- концертите в Беларус, послучай 60 год. от победата над фашизма
- концертите с Йорданка Христова, Стефка Оникян и Орлин Горанов
Този творчески подем на оркестъра продължава с концерти, записи, снимки за БНТ. През 2005 година беше заснет и излъчен по Канал 1 и Сателитния канал, филм за оркестъра “Музика край Росица” и концерта по повод 45години от създаването към Община Севлиево и 20 години от както диригент е Ангел Ангелски, а през 2006 г. –филма “Зора над Балкана”, по повод 130 годишнината от Априлското въстание.
Оркестърът е носител на:
Орден “Кирил и Методий”-ІІ степен;
“Златна лира”- награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци;
“Почетния знак” на Община Севлиево.

Благодарение на подкрепата от Общинското ръководство и фирмите, които подпомагат на тази дейност, една традиция продължава да се развива в Севлиево вече втори век.


 

идеята |  контакти | другите за нас | карта на сайта  | реклама

Галерия

 

 

 

    zarabovwebstudio@2005